بهترین programer  ارزان avr

عکس محیط نرم ازار پروگرامر 1

 

به منظور انتقال فایل های هگز به میکروکنترلر نیاز به پروگرامرساده و ارزان avr دارید، و برای کار کردن با پروگرامر هم به نرم افزار Progisp 1.72 نیاز دارید. یکی از بهترین نرم افزارها برای این کار با این پروگرامر است که از آن برای انتقال فایل‌های hex تولید شده توسط نرم افزارهایی مانند codevision یا Atmel studio یا  Bascom-AVR به تراشه های AVR استفاده می شود. این نرم افزار می تواند با پروگرمر معروف USBASP به خوبی کار می کند.

قابلیت های خیلی جالب و کلیدی در این نرم افزار از قبیل تنظیم فیوزبیت‌ها، انتقال فایل هگز و فایل های eeprom، خواندن حافظه فلش میکروکنترلر، قرار دادن میکروکنترلر در حالت Lock، تنظیم کریستال خارجی در انواع مدهای کاری و بسیاری امکانات دیگر وجود دارد که توصیه می شود حتما از آن ها استفاده شود.

ولی با توجه به اینکه این پروگرمر برای Codevisionشناخته شده نیست بنابراین شما باید بعد از اینکه برنامه تان را نوشته و کامپایل کردید(فایل Hexبرنامه تان را ایجاد کردید) صرفا برایپروگرم کردن و تنظیم فیوزبیت ها باید از نرمافزار بسیار ساده ProgISPاستفاده کنید که به راحتیبا ملاحظه صفحات بعد شما میتوانید از پروگرمر استفاده کنید

 

لینک دانلود نرم افزار.

Progisp 1.72

معرفی اجمالی نرم افزار پروگرامرساده و ارزان avr

 

Verify Signature
آی سی قرار گرفته بر روی میکرو با آی سی انتخاب شده در قسمت select chip مقایسه می شود.

Chip Erase
حافظه فلش میکرو را پاک می کند.

Prewritten Fuse
از این گزینه می توانید برای افزایش سرعت پروگرام نمودن میکرو کنترلر استفاده نمایید. به این شکل که تغییر فیوز بیتی که در این آدرس قرار دارد پروگرامر قبل از عمل پروگرام کردن فیوز بیت را تغییر می دهد تا سرعت پروگرام نمودن افزایش یابد سپس آی سی را پروگرام می کند و در نهایت فیوز بیت تغییر دادن شده را به مقدار ثبت شده در قسمت program fuse بر می گرداند.

Blank Chek
حافظه فلش میکرو را برای پروگرام کردن چک می کند.

عکس محیط نرم ازار پروگرامر 2

Program Flash
فایل هگز انتخاب شده توسط شما را بر روی حافظه flash قرار می دهد.

 

Program EEPROM
فایل EEPROM انتخاب شده توسط شما را بر روی حافظه EEPROM قرار می دهد.

Data Reload
آخرین فایل هگز انتخاب شده توسط شما را لود می کند و دیگر نیاز به انتخاب فایل در هر بار پروگرام کردن نمی باشد.

Verify FLASH
برنامه پروگرام شده بر روی میکرو با فایل هگز اصلی مقایسه می کند.

Verify EEPROM
داده های EEPROM قرار گرفته بر روی حافظه EEPROM آی سی میکرو کنترلر با فایل اصلی چک می کند.

Program Fuse
پروگرام کردن فیوز بیت های میکرو کنترلر

Lock Chip
پروگرام کردن فیوز بیت قفل میکرو کنترلر

Enabled XTAL
جهت فعال کردن کریستال خارجی

نکات کلیدی و مهم

  • در میکروهاییمثل Mega8اگر میخواهید باز هم میکرو را پروگرم کنید پایه Resetرا به عنوانI/Oتغییر ندهید.
  • با توجه به اینکه این پروگرمر با پروتکل SPIکار میکند پس این پروتکل را در میکروهاییکه فیوزبیت غیر فعال کردن این پروتکل را دارد، غیر فعال نکنید.
  • اگر از پایه هایمربوط به پروتکل Jtagمیخواهید به عنوانI/Oاستفاده کنید باید این پروتکل غیر فعال شود.
  • در صورتیکه میکرو را برایاولین بار پروگرم میکنید با توجه به اینکه پیش فرض آن اسیلاتورداخلی1MHzمیباشد بنابراین باید کلید مربوط به سرعت در حالت Slowباشد.
  • تا وقتیگزینه Writeمربوط به فیوزبیت ها را نزده اید تغییرات اعمال نشده و با همان شرایط قبلی کار میکند

طریقه ساخت پروگرامرساده و ارزان avr

 

فایل شماتیک پروگرامر usbasp

 

 قطعات مورد نیاز برای ساخت پروگرامرساده و ارزان avr  usbasp

Partnumber Value Reichelt No
C1 4,7u RAD 4,7/35
C2 100n X7R-5 100N
C3, C4 22p KERKO 22P
D1, D2 3V6 zener ZF 3,6
CON1 USB-B USB BW
CON2 10pol WSL 10W
IC1 ATmega8-16 ATMEGA 8-16 (not programmed!)
JP1, JP2 2pol 2,54mm SL 1X36G 2,54
LED1 3mm LED green LED 3MM 2MA GN
LED2 3mm LED red LED 3MM 2MA RT
Q1 12Mhz 12,0000-HC49U-S
R1, R2 68 1/4W 68
R3 2,2k 1/4W 2,2k
R4, R5, R6, R7 270 1/4W 270
R8 10k 1/4W 10k
R9, R10 1k 1/4W 1k
M1, M2 Jumper JUMPER 2,54GL SW
M3 Socket 28S GS 28-S
M4 Case TEKO 10007
M5 PCB

فایل شماتیک و پی سی بی به صورت pdf  برای ساخت پروگرامرساده و ارزان avr

USBasp_CH

 

لینک خرید  پروگرامرساده و ارزان avr