ساعت کاری 10:00-18:00

مشهد خیابان سعدی …

09158750539

تصویر دستگاه کنترل هوشمند موتور خانه شاپ الکترونیک
تصویر دستگاه اذانگو میقات
آخرین مقالات شاپ الکترونیک
ثبت پروژه اختصاصی در شاپ الکترونیک
همکاری با شاپ الکترونیک

برند ها

برای اولین بار شاپ الکترونیک توانسته افراد قدرتمندی را در فیلد کاری الکترونیک شامل طراحان و تولید کنندگان و فروشند گان را در کنار هم جمع کرده و مفهوم کار تیمی را به صورت برون سپاری انجام دهد، که راه گشایی برای مشتریان باشد. امید است که در این راه با تمام قدرت به جلو رفته و گره ای از صنعت الکترونیک کشور راه باز کند
t-avatar-1
شرکت هوشمندان واپایش الکترونیک پاژ
مشتری و همکار
باعث افتخار است که گروه کاری سیگنال همکاری خود را با شاپ الکترونیک آغاز نموده و امید است این مجموع با توجه به توان اجرایی بالا بتواند گام مثبتی را در  راستای بازرگانی و مشتری مداری برداشته و رضایت خاطر مشتریان عزیز را فراهم آورد
t-avatar-2
گروه کاری سیگنال
مشتری و همکار

نظرات مشتریان

طراحی و ساخت و اجرای سیستم های الکترونیکی هوشمند.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp