طراحی مدار چاپی

فرم طراحی pcb

در این فرم میتوانید اطلعات مورد نیاز جهت طراحی شماتیک و پی سی بی را وارد کنید
  • در صورتی که فن اوت خاصی مورد نظر است یا شکل برد به صورت خاص هست توضیحات را کامل کنید و عکسها را در یک فایل فشرده ارسال کنید
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.