طراحی مدار چاپی

فرم طراحی pcb

در این فرم میتوانید اطلعات مورد نیاز جهت طراحی شماتیک و پی سی بی را وارد کنید

  • در صورتی که فن اوت خاصی مورد نظر است یا شکل برد به صورت خاص هست توضیحات را کامل کنید و عکسها را در یک فایل فشرده ارسال کنید
  • YYYY slash MM slash DD
  • Accepted file types: zip, rar, Max. file size: 10 MB.