در صنایع با زار هدف این جانب یک سری لوله هست که ثبت دمای آنها و ارسال جهت مانیتورینگ اهمیت دارد عموما دو نوع محیط داریم محیط های پر از گرد و غبار و بخار گوگرد و محیط های بدون گوگرد و با غبار خیلی کم به این دلیل عرض می کنم که شاید لازم باشد دو نوع محصول طراحی گردد لوله ها گاهی در هم پیچیده و بدون دید و گاهی به صورت منفرد حضور دارند فاصله تابلو برق از لوله ها به طور متوسط 70 متر این دما باید از هر لوله یک بار در روز دریافت و به سرور انتقال داده شود تا مانیتو و عملیات های آماری بر روی دیتای شکل گرفته به صورت تفکیکی انجام شود دمای لوله ها ممکن از تا 400 درجه سانتیگراد باشد امکان سیم کشی به هر لوله وجود ندارد در محیط های نوع اول استفاده از بلوتوث و سیم ممکن نیست در محیط های نوع دوم امکان استفاده از بلوتوث وجود دارد نمونه خارجی که تصویر پیوست می شود و از باطری استفاده می کند مهم هست که حد اقل تا دوسال و نیم این باطری و قطعات نیاز به تعویض نداشته باشد تعداد این لوله ها در برخی از مشتریان 30 تا و در برخی موارد چند هزار عدد است یک وجب آنور تر از در نقطه ای که این کیت نصب می شود اختلاف دمای بین 50 تا 100 شکل می گیرد (البته نیازی نیست که ترکر اختلاف دما را چک کند فقط دمای نقطه ای که می خواهیم باید چک شود) که شاید توان به این طریق انرژی لازم را تولید کرد امکان استفاده از وای فای هم وجود دارد مهم ترین نکته سادگی نصب و نگهداری این محصول هست